Download logopack med .npg og .ai-filer her

Download font til tagline her

Logo og tagline

Bora Boras logo skal placeres på alle trykte og digitale publikationer, såfremt der er tale om en co-produktion.

Logoet består af Logotype og teksten “Dans og visuelt teater”. Du må ikke flytte de to elementer fra hinanden eller gøre dem større eller mindre i forhold til hinanden. Såvidt muligt medtages både Logotype og tekst, men bruges logoet i meget lille format, kan teksten udelades. Ligeledes kan teksten skrives på engelsk, hvis det er formålstjenligt. I sådanne tilfælde oversættes teksten med “Dance and visual theatre”.

Placering

Du skal placere logoet i øverste venstre hjørne såvidt det er muligt.

Frizone

Frizonen definerer et areal omkring logoet, der altid skal holdes fri for typografi, rammer, beskæringer og andre grafiske elementer. Frizonen skal sikre, at logoet fremtræder tydeligt. Frizonen er proportioneret efter logoets størrelse og svarer til cirka halvdelen af logoets højde.

Farver

Logoet findes som udgangspunkt i forskellige versioner i .zipfilen. Du kan bruge den farve du ønsker, og som komplimenterer dit grafiske materiale bedst. Det er ligeledes muligt at rekvirere Adobe Illustrator-filen, hvis du ønsker at lave en version af logoet i andre farver end dem, der umiddelbart er tilgængelige. Som udgangspunkt skal teksten ‘Dans og visuelt teater’ dog altid stå med lyseblåt (C=71, M=15, Y=0, K=0).

For yderligere spørgsmål kontakt:

Lars Kjær Dideriksen, PR-medarbejder
Tlf. 2272 0079
[email protected]