The MANhouse - foto: Per Pedersen


The MANhouse

Den moderne mand befinder sig selv midt i modreaktionen på sine egne handlinger, hvor han ofte må finde sig i at blive set på og bedømt efter fortidens stigmatiserende stereotype mandsideal. Er tiden for mandens identitetskrise kommet?

Bora Bora – Dans og visuelt teater
Spilleperiode: 4. – 8. februar 2014